Finnmarksreportasje i Fagbladet

Reportasje om fylkessammenslåing mellom Finnmark og Troms og kva konsekvenser det kan få for Finnmark, laga saman med journalist Randi Lillealtern .