Aftenposten Viten, mai 2019

Photos for journalist Laila Borge on Norwegian hydroelectrical power stations and their impact on the immediate nature.

AftenpostenViten_elva.jpg

Fjell og Vidde, august 2018

A journey to the northernmost part of Europe (it’s not the North Cape).

5 pages about a hike to the northernmost part of mainland Europe, Kinnarodden in Norway.

5 pages about a hike to the northernmost part of mainland Europe, Kinnarodden in Norway.

Finnmarksreportasje i Fagbladet

Reportasje om fylkessammenslåing mellom Finnmark og Troms og kva konsekvenser det kan få for Finnmark, laga saman med journalist Randi Lillealtern .