Dette er eit spørsmål du får høyra mange gonger dersom du er tilflyttar i Vadsø i Øst-Finnmark. Byen er prega av at mange kjem, og mange dreg att. Eg har fotografert og intervjua nokre av dei som kom hit fordi dei hadde lyst å vera her. 

Produsert under workshop med Elena Chernyshova i Vadsø 2013.